Els Premis ADCV concedeixen un doble reconeixement per a les dues parts que intervenen en el procés de disseny. D’una banda, es distingeix la tasca dels equips de disseny i per una altra, la de les organitzacions que contracten el projecte.

LES BASES

EL DISSENY ESTÀ A punt DE TRANSFORMAR-SE