PREMIOS ADCV

Cartel o línea de carteles | Finalistas
6º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño | Creatias Estudio

  • Estudio de diseño

    Creatias Estudio

  • Cliente

    READ, Red Española de Asociaciones de Diseño

  • Año

    2019

Solución

L'acrònim ENAD mitjançant la seua interacció, transformació i evolució, conflueix fins a arribar a un punt comú: la 6a ENAD, punt de trobada de les associacions de disseny espanyoles.

POCA BROMA