PREMIOS ADCV

Cartel o línea de carteles | Finalistas
Ánimación para transformar el mundo | Ibán Ramón

  • Estudio de diseño

    Ibán Ramón

  • Cliente

    Las Naves y Universitat Politècnica de València

Solución

Els treballs exposats es caracteritzen pel seu contingut social, realització rudimentària i baix pressupost. Autolimitació de recursos, sobrietat tipogràfica i cromàtica, que connecta a la perfecció amb la temàtica i l'esperit de l'exposició.

PREMIOS ADCV