PREMIOS ADCV

Elementos de promoción | Finalistas
Banjo Soundscapes | Dídac Ballester

Solución

Empresa especialitzada en el disseny d'identitats sonores per a tv, anuncis, espectacles, pel·lícules, etc. Aquesta línia de postals posa en valor i formalitza el lliurament al client dels màsters i arxius originals de les identitats sonores dissenyades.

POCA BROMA