PREMIOS ADCV

Logotipo | Finalistas
Bombas Gens Centre d’Art | Gallén+Ibáñez

Solución

El símbol parteix d'un motiu ornamental extret d'una de les reixes de l'edifici estil art déco.

POCA BROMA