PREMIOS ADCV

Publicación corporativa y catálogo | Oro
Catálogos outdoor, indoor | Dídac Ballester

Solución

Els quadernets tècnics, de menor grandària, subdivideixen i permeten accedir ràpidament a l'una o l'altra col·lecció, aquest xicotet detall es converteix en l'element que dota de personalitat gràfica i, alhora, funcionalitat a la publicació.

POCA BROMA