PREMIOS ADCV

Cartel o línea de carteles | Finalistas
El Conde de Torrefiel | Democràcia Estudi

Solución

La col·lecció de cartells trasllada al llenguatge gràfic el particular llenguatge de la companyia, utilitzant la poesia visual com a fil conductor en el desenvolupament de cadascuna de les imatges.

POCA BROMA