PREMIOS ADCV

Editorial: Libro y colección | Plata
El espacio en el libro | Dídac Ballester

Solución

Conjunt de publicacions que pretenen experimentar i posar en valor unes certes zones perifèriques que també formen part del llibre. Aquests llocs tenen a veure amb els espais morts i l'autoria qüestionada a través dels títols de crèdit.

POCA BROMA