PREMIOS ADCV

Gráfica digital e interactiva | Finalistas
Encaixa | Democràcia Estudi

Solución

Campanya desenvolupada per a connectar amb el públic jove i acostar l'entitat a aquest sector de la població que encara no es preocupa massa de les seues finances, però que haurà de fer-ho en un futur no molt llunyà.

PREMIOS ADCV