PREMIOS ADCV

Cartel o línea de carteles | Plata
Festival de Jazz de València | Dídac Ballester

Solución

Imatge gràfica per al festival de jazz de València.

POCA BROMA