PREMIOS ADCV

Cartel o línea de carteles | Finalistas
Glory Hall | Sebastián Alós

Solución

L'estructura tipogràfica dels cartells, la mateixa en tots els casos, genera un espai gràfic central, un "hall" que és personalitzat per a cada sessió musical.

PREMIOS ADCV