PREMIOS ADCV

Imagen coordinada | Oro
Gran Fira de València 2018 | Ibán Ramón

Solución

Els títols han sigut realitzats en lletres corpòries i fotografiats sobre color. La comunicació dels diferents continguts de la Gran Fira és el principal argument visual.

PREMIOS ADCV