PREMIOS ADCV

Cartel o línea de carteles | Plata
Gran Fira de València 2018 | Ibán Ramón

Solución

Els títols han sigut realitzats en lletres corpòries i fotografiats sobre color. El colorit i la comunicació dels diferents continguts de la Gran Fira és el principal argument visual.

PREMIOS ADCV