PREMIOS ADCV

Diseño de producto | Finalistas
Llatina | Alegre Design

Solución

Inspirat en les Veles Llatines de l'Albufera valenciana, es genera un disseny que optimitza l'ús del material i millora l'ancoratge i subjecció del vehicle.

PREMIOS ADCV