PREMIOS ADCV

Diseño de producto | Finalistas
Llatina | Alegre Design

  • Estudio de diseño

    Alegre Design

  • Cliente

    Katzden Architec CO. LTD.

  • Año

    2019

Solución

Inspirat en les Veles Llatines de l'Albufera valenciana, es genera un disseny que optimitza l'ús del material i millora l'ancoratge i subjecció del vehicle.

POCA BROMA