PREMIOS ADCV

Imagen coordinada | Finalistas
Memòria de la modernitat | Ibán Ramón

  • Estudio de diseño

    Ibán Ramón

  • Cliente

    Diputació de València

  • Año

    2019

Solución

La imatge selecciona detalls d'algunes obres, mostrant els diferents estils i recorrent els segles XIX i XX. Els rostres estableixen un diàleg visual entre ells, sota un filtre de color que refereix la modernitat.

POCA BROMA