PREMIOS ADCV

Websites | Finalistas
Oceanogràfic de Valencia | Estudio Menta

  • Estudio de diseño

    Estudio Menta

  • Cliente

    Oceanogràfic de Valencia

  • Año

    2019

Solución

Replantejament de l'estructura de continguts, així com la part gràfica i visual de la nova web. Per a això es va crear un sistema de disseny que ens permetera una interfície gràfica per mòduls per a organitzar tots els continguts.

POCA BROMA