PREMIOS ADCV

Espacios permanentes privados | Plata
Tienda ÁREA | Cosín Estudio

  • Estudio de diseño

    Cosín Estudio

  • Cliente

    Tiendas Area S.L.

  • Fotografía

    Mayte Piera

Solución

La solució formal i espacial d'aquest projecte atén tant les necessitats de funcionament del negoci com a les especials característiques del local.

PREMIOS ADCV