PREMIOS ADCV

Elementos de promoción | Plata
Words we love | Ibán Ramón

Solución

Un projecte d'abstracció tipogràfica. Un exercici lúdic i de comunicació amb diferents clients i amics de l'estudi, aprofitat per a expressar els bons desitjos per a 2019.

POCA BROMA