PREMIS ADCV

Packaging gràfic | Plata
Envàs reutilitzable Cèrcol | Joanrojeski estudi creatiu

Brief

Disseny d'un embalatge reutilitzable per a guardar l'arròs de manera visible en la teua cuina. La gràfica ha de ser atractiva per a funcionar com element decoratiu però alhora, ha de permetre que s'adapte a qualsevol estil estètic que tinga la llar.

Solució

Portem a l'envàs el “llenguatge de l'arròs”. La creació d'una sèrie de gràfiques corporatives on l'arròs es converteix en pinzell puntillista de diferents paisatges visuals de l’albufera. Un estil que decora sense soroll l'espai on conviu.

Producció

Envàs reutilitzable: Impressió directa sobre alumini evitant suports intermitjos
Envasos de paper per a emplenar o comprar individual: Serigrafia 1 tinta sobre paper

POCA BROMA